New items
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Złota obecność bizantyńskie korzenie polskiej ikony
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
 
Most often loaned books in the library