New items
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych
Corset cutting and making