New items
Lyon et la naissance de l'egyptologie Francois Artaud Jean Francois Champollion
Książę Andrzej Lubomirski ordynat i przemysłowiec w latach 1882 1939
Głusza
Panorama Racławicka sprawa narodowa udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji Panoramy Racławickiej w latach 1981 1984
Cultural exchange between the Low Countries and Italy 1400 1600
 
Most often loaned books in the library