New items
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Tudor textiles
Poznański fotograf Sally Jaffe
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens
mad silkman Zika & Lida Ascher textiles and fashion