New items
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami