Nowości
Zofia Stryjeńska 1891 1976 wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie październik 2008 styczeń 2009
Renaissance of Islam art of the Mamluks
Medieval wall paintings in English & Welsh churches
Pamięć chłopi bunt transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich
Creme de la creme katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum 2018 2019