Nowości
Myśli w ruchu Joanna Zdzienicka
Oblicza sztuki buddyjskiej
Żywioły motyw ziemi w literaturze kulturze i sztuce
Łowiccy prymasi portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich
Unifikacja wzorów 20 lat warsztatów Czar Nici Rękodzieło Artystyczne Czar Nici wernisaż 4 04 2019 Centrum Kultury Podgórza wystawa czynna 4 25 04 2019