New items
Henryk Gajewski od konceptualizmu do sztuki interpersonalnej
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue
Władztwo Władysława Łokietka 700 lecie koronacji królewskiej
Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego