New items
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
O niepodległą Polskę katalog zbiorów z lat 1914 1921 T 3
Portret sztukmistrza Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu
Splendor i wiedza Biblioteka Królewska Stanisława Augusta eseje
Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego