New items
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej