Nowości
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Armia Gustawa Adolfa 2
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Pieniądz i banki w Małopolsce
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece