New items
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue
Historia grecka
Fajans z wytwórni europejskich katalog zbiorów European faience in the collection of the National Museum in Wrocław
Historia architektury
Janusz Leśniak leśniaki Ukryty Porządek leśniaki Wholeness and the Implicate Order