New items
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Wzory w kwadracie zamknięte ceramiczne zdobienia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Agnieszki Partridge przewodnik po wystawie Muzeum Okręgowe w Tarnowie wrzesień grudzień 2021
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021