Nowości
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Ostoja tradycji
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece