New items
Bolesław Prus w Nałęczowie
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
Modes & manners Supplementary volume
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library