New items
Wydobyte z ciszy
Karol Śliwka
Dla polskich muzeów unikatowa kolekcja monet zebranych na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi For Polish museums a unique coin collection formed in the Middle East during World War II deposited in the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź
Wincenty Kućma relief 2016 2022
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza