New items
Mistrz drugiego planu artysta malarz Marian Ruzamski 1889 1945
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Architektura wybór czy przeznaczenie