New items
Thirty five years of friendship masterpieces of Greek coinage the joint collection of Baron Lorne Thyssen Bornemisza & Dr Thomas S Kaplan Auction IX Geneva December 14 2015
Otoczyć naród swój pięknem dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich
Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku o kulturze kolekcjonerskiej miasta
Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego Cz 1
Ludzie z nieludzkiej ziemi rosyjski krąg Józefa Czapskiego
 
Most often loaned books in the library