New items
art of manipulating fabric
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych