New items
Dobiesław Gała reliefy
Każdemu czasowi jego sztuka Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki Arsenał '88
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Cechy Sasko jak blizko tak daleko Bohmen Sachsen so nah so fern