New items
First Republic 1918 1938
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Przedwojenna architektura żydowska najpiękniejsze fotografie
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller