New items
Botticelli opowiada historię malarstwo mistrzów renesansu z kolekcji Accademia Carrara Botticelli tells a story paintings of Renaissance masters from the collection of Accademia Carrara
Przekrój przez Mroza
Unifikacja wzorów 20 lat warsztatów Czar Nici Rękodzieło Artystyczne Czar Nici wernisaż 4 04 2019 Centrum Kultury Podgórza wystawa czynna 4 25 04 2019
Dla przyjemności / z konieczności na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku katalog wystawy
Dzieje książki w Polsce 1944 1989 wybór źródeł