New items
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
Medici portraits and politics 1512 1570
Złota obecność bizantyńskie korzenie polskiej ikony