New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Szelest wiatru wiersze i zauroczenia
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
 
Most often loaned books in the library