New items
Broń i Barwa w kulturze sztuce tradycji
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Skarby depozyty przedmioty codziennego użytku
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021