Nowości
Canova i volti ideali
Zamek Królewski w okresie II Rzeczypospolitej rezydencja prezydenta Mościckiego
W domu i w przedszkolu
Skarby wawelskie w Kanadzie w latach 1940 1960 zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im gen Sikorskiego w Londynie
Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece