Nowości
absolute Bourgeois Kunstler und Politik in Frankreich 1848 1851
Bauerliches Leben seine Darstellung in der Malerei des neunzehnten Jahrhunderts
Zofia Stryjeńska 1891 1976 wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie październik 2008 styczeń 2009
Bękarty pańszczyzny historia buntów chłopskich
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection