New items
TATORT Joanna Zemanek Grzegorz Sztwiertnia Anna Bas
Biżuteria i ozdoby ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej katalog zbiorów
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 1 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski
XXVIII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków