New items
Fajans z wytwórni europejskich katalog zbiorów European faience in the collection of the National Museum in Wrocław
Pokusa miejsca przeszłość i przyszłość miast
Henryk Gajewski od konceptualizmu do sztuki interpersonalnej
Architecture and power in early Central Europe
Pedagogiczne spojrzenie na kategorię wstrętu w sztuce popularnej propozycje interpretacyjne dla wybranych fenomenów