New items
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller