Nowości
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa o Warszawiance Delavigne'a Sienkiewicza Kurpińskiego
Działaj i miej nadzieję stulecie państwowych służb konserwatorskich w Polsce 1918 2018
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece