New items
Pattern cutting for lingerie beachwear and leisurewear
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection
Wyspiański szkicowniki i rysunki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
politics of Realism
Wielość spojrzeń twórczość Stanisława i Wojciecha Barylskich