Nowości
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Kraków 1900
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Alfred Wiśniewski 1916 2011 Siły orfickie Orphic forces Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 28 X 2016 11 XII 2016
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece