New items
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska
Bilde von Prage czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 w Państwie Krzyżackim w Prusach katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Malborku 17 października 2020 03 stycznia 2021
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne