New items
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Za wytworną fasadą kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych materiały z konferencji naukowej z okazji 70 lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie Pszczyna 12 13 maja 2016
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Szelest wiatru wiersze i zauroczenia
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
 
Most often loaned books in the library