New items
Miracula mundi divy starovekeho sveta v grafice 16 a 17 stoleti the wonders of the ancient world in graphic art of the 16th and 17th centuries
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection
Źródła Galeria Sztuki Starożytnej przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Defregger Mythos Missbrauch Moderne
Peasant and French cultural contact in rural France during the nineteenth century