New items
Znakowanie Wojska Polskiego w 1939 roku
Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego
Dla polskich muzeów unikatowa kolekcja monet zebranych na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi For Polish museums a unique coin collection formed in the Middle East during World War II deposited in the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź
Władztwo Władysława Łokietka 700 lecie koronacji królewskiej
Fajans z wytwórni europejskich katalog zbiorów European faience in the collection of the National Museum in Wrocław