New items
Biżuteria i ozdoby ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej katalog zbiorów
Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI w ciągłość i zmiana
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
A to Polska właśnie katalog zbiorów malarstwa And here you see Poland just as it is the museum's paintings collection
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue