Nowości
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Husaria duma polskiego oręża
Pieniądz i banki w Małopolsce
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece