New items
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Polesie w fotografii z lat 20 i 30 XX wieku kontrasty głębie powiększenia
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition