New items
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Druki wrocławskiego Kalamburu
Peccata Grzegorz Bednarski
 
Most often loaned books in the library