Nowości
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Druki wrocławskiego Kalamburu
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Pieniądz i banki w Małopolsce
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece