New items
Złota obecność bizantyńskie korzenie polskiej ikony
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850
Józef Czapski an apprenticeship of looking
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
 
Most often loaned books in the library