New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
Arcydzieła sztuki
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło dolnośląskie i kryształowe Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec the Lower Silesian glass and crystal glass
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich