Nowości
Legiony Polskie 1914 1919
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece