New items
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022
Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką o kulturze w ziemiańskich dworach i pałacach