New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Uspomene za budućnost o 35 obljetnici otvaranja Muzeja Mimara Memories for the future on the 35th anniversary of the Mimara Museum
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Dziedzictwo rzemiosła artystycznego tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja T 2
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej