New items
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Z Wawelu do Lublina skarby z królewskiego dworu wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum From Wawel to Lublin treasures of the royal court exhibition from the collection of the Wawel Royal Castle et non solum
W podróży katalog wystawy 28 VIII 30 IX 2021 On the journey exhibition catalogue 28 VIII 30 IX 2021