New items
O niepodległą Polskę katalog zbiorów z lat 1914 1921 T 2
Historia architektury
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 1 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski
Architecture and power in early Central Europe
Klan Malczewskich