Nowości
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Peccata Grzegorz Bednarski
Armia Gustawa Adolfa 1
Dom wójta w Kielcach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece